กิจกรรมเดือนพ.ย. 2552
สถิติจังหวัดชลบุรี ตรวจประเมินความพร้อมของชุมชนที่ขอจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ณ อ.บ้านบึง, อ.พานทอง, อ.พนัสนิคม, อ.เกาะจันทร์  และอ.บ่อทอง  ในเดือนพฤศจิกายน 2552สถิติจังหวัดชลบุรี  นำคณะข้าราชการและพนักงาน ร่วมออกหน่วย "บำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ในเดือนพฤศจิกายน ที่อำเภอบ่อทอง 


 

วันที่ 06/12/2552
แสดง ข่าว
 วันฉัตรมงคล
 บำบัดทุกข์ บำรุงสุข มี.ค.57
 วันปิยมหาราช
 ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
 กันยายน 2556
 สำมะโนเกษตร 56
 มีนาคม 2556
 มกราคม-กุมภาพันธ์ 56
 ธ.ค.55
 กันยายน-ตุลาคม 2555
ไปหน้าที่  1 2 3 4 5 6 7 8  
 

ปรับปรุงและพัฒนาโดย ฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี

อาคารศาลาประชาคม "รวมใจชน" ชลบุรี
ถนนตำหนักน้ำ  ตำบลบางปลาสร้อย
อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  20000
โทร (038) 791895-6
โทรสาร (038) 791896
 E-Mail Adress :  chonburi@nso.go.th