กิจกรรมเดือนก.ย. - ต.ค.52

    


ข้าราชการ และ พนักงาน วางพวงมาลาเพื่อถวายสักการะแด่องค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 255220 ตุลาคม 2552      สถิติจังหวัดชลบุรี บันทึกเทปรายการ "หัวหน้าส่วนพบประชาชน"     ทางสถานีโทรทัศน์  CTV เคเบิ้ลทีวี 21 ตุลาคม 2552 ข้าราชการและพนักงาน สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี  ร่วมออกหน่วย "บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดชลบุรี ณ โรงเรียนบ้านเขาซก ต.เขาซก อ.หนองใหญ่ 5 ต.ค. 2552 เวลา 9.30-11.00 น. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมรับฟังการถ่ายทอดนโยบายของผู้บริหารกระทรวง ฯ ในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวง ฯ ผ่านระบบ Web  Conference ณ สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี18 กันยายน 2552   สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี จัดประชุมชี้แจง โครงการ     "พัฒนาศูนย์ข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่น พ.ศ.2552"         ณ  โรงแรมชลอินเตอร์ อ.เมือง จ.ชลบุรี 


 


11 กันยายน 2552  สถิติจังหวัดชลบุรี  ปิดการอบรมโครงการ "ต้นกล้าอาชีพ"


  


 

วันที่ 20/08/2552
แสดง ข่าว
 วันฉัตรมงคล
 บำบัดทุกข์ บำรุงสุข มี.ค.57
 วันปิยมหาราช
 ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
 กันยายน 2556
 สำมะโนเกษตร 56
 มีนาคม 2556
 มกราคม-กุมภาพันธ์ 56
 ธ.ค.55
 กันยายน-ตุลาคม 2555
ไปหน้าที่  1 2 3 4 5 6 7 8  
 

ปรับปรุงและพัฒนาโดย ฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี

อาคารศาลาประชาคม "รวมใจชน" ชลบุรี
ถนนตำหนักน้ำ  ตำบลบางปลาสร้อย
อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  20000
โทร (038) 791895-6
โทรสาร (038) 791896
 E-Mail Adress :  chonburi@nso.go.th