ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว


รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่


 

วันที่ 31/10/2556
แสดง ข่าว
 สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรีร่วมงานวันพ่อ
 5 ธันวาคม : วันพ่อแห่งชาติ
 วันลอยกระทง
 E1
 E2
 E3
 E4
 E5
 สถิติจังหวัดชลบุรีนำคณะฯร่วมทำบุญตักบาตรและจุดเทียนถวายพระพร
 ความหมายของตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
ไปหน้าที่  1 2 3 4 5 6 7 8  
 

ปรับปรุงและพัฒนาโดย ฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี

อาคารศาลาประชาคม "รวมใจชน" ชลบุรี
ถนนตำหนักน้ำ  ตำบลบางปลาสร้อย
อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  20000
โทร (038) 791895-6
โทรสาร (038) 791896
 E-Mail Adress :  chonburi@nso.go.th