บำบัดทุกข์ บำรุงสุข มี.ค.57

วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2557


สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี ออกสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ " โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน "  จังหวัดชลบุรี


ณ. เทศบาลตำบลคลองตำหรุ  ต.คลองตำหรุ  อ.เมือง  จ.ชลบุรี
วันที่ 08/04/2557
แสดง ข่าว
 จำนวนประชากร จำแนกตามสถานภาพแรงงาน ไตรมาส1/2549 - 1/2550
 วันสุนทรภู่
 วันวิสาขบูชา
 วันพืชมงคล
 วันสงกรานต์
 วันจักรี
 วันมาฆบูชา
 ประชุมวิเคราะห์แผนพัฒนากำลังคนในสถานประกอบการ
 วันทหารผ่านศึก
 ของขวัญปีใหม่ที่ประชาชนต้องการจากรัฐบาลปี 2550
ไปหน้าที่  1 2 3 4 5 6 7 8  
 

ปรับปรุงและพัฒนาโดย ฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี

อาคารศาลาประชาคม "รวมใจชน" ชลบุรี
ถนนตำหนักน้ำ  ตำบลบางปลาสร้อย
อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  20000
โทร (038) 791895-6
โทรสาร (038) 791896
 E-Mail Adress :  chonburi@nso.go.th