วันฉัตรมงคล

วันที่  5  พฤษภาคม  2557  


นางจิรพา  กุลชาติวิชิต  สถิติจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ 


 ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ณ.ศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ อ.เมือง จ.ชลบุรี


 


เพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทมีต่อพสกนิกรเป็นล้นพ้น


 


ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันหนักยิ่ง นับแต่วันเถลิงถวัลย์ราชสมบัติตราบจนปัจจุบัน


   


วันที่ 08/05/2557
แสดง ข่าว
 วันลอยกระทง
 วันปิยะมหาราช
 ประเพณีวิ่งควาย
 รายชื่อ
 วันแม่แห่งชาติ
 วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา
 นิทรรศการงานกาชาด
 ผู้ตรวจราชการสำนักนายก ฯ ตรวจติดตาม ณ จังหวัดชลบุรี
 น้อมอาลัยรำลึกสมเด็จพระพี่นาง ฯ
 เกาหลีใต้มาดูงาน ณ สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี
ไปหน้าที่  1 2 3 4 5 6 7 8  
 

ปรับปรุงและพัฒนาโดย ฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี

อาคารศาลาประชาคม "รวมใจชน" ชลบุรี
ถนนตำหนักน้ำ  ตำบลบางปลาสร้อย
อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  20000
โทร (038) 791895-6
โทรสาร (038) 791896
 E-Mail Adress :  chonburi@nso.go.th