บำบัดทุกข์ บำรุงสุข มี.ค.57

วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2557


สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี ออกสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ " โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน "  จังหวัดชลบุรี


ณ. เทศบาลตำบลคลองตำหรุ  ต.คลองตำหรุ  อ.เมือง  จ.ชลบุรี
วันที่ 08/04/2557
แสดง ข่าว
 วันลอยกระทง
 วันปิยะมหาราช
 ประเพณีวิ่งควาย
 รายชื่อ
 วันแม่แห่งชาติ
 วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา
 นิทรรศการงานกาชาด
 ผู้ตรวจราชการสำนักนายก ฯ ตรวจติดตาม ณ จังหวัดชลบุรี
 น้อมอาลัยรำลึกสมเด็จพระพี่นาง ฯ
 เกาหลีใต้มาดูงาน ณ สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี
ไปหน้าที่  1 2 3 4 5 6 7 8  
 

ปรับปรุงและพัฒนาโดย ฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี

อาคารศาลาประชาคม "รวมใจชน" ชลบุรี
ถนนตำหนักน้ำ  ตำบลบางปลาสร้อย
อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  20000
โทร (038) 791895-6
โทรสาร (038) 791896
 E-Mail Adress :  chonburi@nso.go.th