ธ.ค.55
วันที่ 04/12/2555
แสดง ข่าว
 มกราคม 2554
 ธันวาคม 2553
 พฤศจิกายน 2553
 ตุลาคม 2553
 ส.ค.53
 มิ.ย.-ก.ค. 2553
 พฤษภาคม 2553
 กิจกรรมเดือนเมษายน 53
 กิจกรรมเดือนมีนาคม 2553
 กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2553
ไปหน้าที่  1 2 3 4 5 6 7 8  
 

ปรับปรุงและพัฒนาโดย ฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี

อาคารศาลาประชาคม "รวมใจชน" ชลบุรี
ถนนตำหนักน้ำ  ตำบลบางปลาสร้อย
อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  20000
โทร (038) 791895-6
โทรสาร (038) 791896
 E-Mail Adress :  chonburi@nso.go.th