วันปิยมหาราช

วันที่  23  ตุลาคม  2556 


นางจิรพา  กุลชาติวิชิต  สถิติจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ


 วางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระปิยมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชการที่ 5  หน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ


 


วันที่ 01/11/2556
แสดง ข่าว
 วันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค. 55
 มิถุนายน 2555
 พฤษภาคม 2555
 มีนาคม - เมษายน 2555
 มกราคม 2555
 ตุลาคม-ธันวาคม 2554
 พฤษภาคม 2554
 เมษายน 2554
 มีนาคม 2554
 กุมภาพันธ์ 2554
ไปหน้าที่  1 2 3 4 5 6 7 8  
 

ปรับปรุงและพัฒนาโดย ฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี

อาคารศาลาประชาคม "รวมใจชน" ชลบุรี
ถนนตำหนักน้ำ  ตำบลบางปลาสร้อย
อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  20000
โทร (038) 791895-6
โทรสาร (038) 791896
 E-Mail Adress :  chonburi@nso.go.th